Actief omgaan met omgangsvormen

Bedrijven zien nog onvoldoende hoe actief omgaan met omgangsvormen hen een enorm voordeel kan opleveren in het werven en behouden van medewerkers. Nu worstelen ze vaak met hoge verzuimcijfers of vinden het lastig om het juiste personeel aan te trekken. Vaak ligt dit aan de manier waarop mensen met elkaar omgaan en communiceren.

Iedereen ziet en ervaart de wereld op een andere manier. Maar ook wanneer we het eigenlijk eens zijn met elkaar of over hetzelfde praten, kan het voorkomen dat we elkaar niet begrijpen. Dit heeft te maken met de complexiteit van menselijke communicatie. Taal is niet direct eenduidig. Woorden dragen voor iedereen een andere lading. Het referentiekader van de ontvanger speelt hierbij een rol. Dat is één van de redenen waarom effectief communiceren zo lastig kan zijn. Zeker wanneer verschillen in achtergrond en referentiekader groot zijn.

Het niet bespreekbaar maken van negatieve ervaringen komt vaak voor. Één op de zes werknemers heeft te maken met ongewenste omgangsvormen. Vaak lopen mensen jaren rond met klachten, zonder zich hierover uit te spreken. Dit heeft te maken met verschillende factoren zowel op persoonlijk, organisatorisch als maatschappelijk vlak.

De laatste tijd hangt er verandering in de lucht, kijk maar naar de #MeToo-beweging en de ontwikkelingen rondom The Voice. Het is goed dat mensen zich meer durven uitspreken over gedrag. Nog beter zou zijn om problemen tijdig te signaleren en aan te kaarten.

Drie tips om ongewenste omgangsvormen te voorkomen:

  1. Vroegtijdig signaleren: Informeer je werknemers over omgangsvormen en wrijvingen. Door ongewenst gedrag vroegtijdig te signaleren, kan je het op tijd en effectief oplossen.
  2. Psychologische veiligheid: Werk actief aan een bedrijfscultuur waarbij psychologische veiligheid het fundament is. Je gaat dan merken dat er ruimte is om te leren van incidenten. En je werkt samen aan een goed functionerende en prettig werkomgeving.
  3. Focus op lerend vermogen: Herken en erken zowel de verschillen als de overeenkomsten tussen mensen. Integreer diversiteit structureel in alle onderdelen en werkprocessen in je organisatie. Dit perspectief biedt de ruimte voor wederzijds begrip, om van elkaar te leren en om elkaar aan te vullen.

Wil je het volledige artikel lezen? Ga dan naar de website van de Taskforce Diversiteit & Inclusie:

De Taskforce Diversiteit & Inclusie is een samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en het bedrijfsleven. Het doel hiervan is het promoten van gelijke kansen voor iedereen.

Wil je meer weten over hoe we je kunnen helpen met omgangsvormen binnen jouw organisatie? Of wil je een keer sparren over de preventie en aanpak van ongewenst gedrag? Neem dan vrijblijvend contact op: