Het belang van de vertrouwenspersoon in het kader van veilig werken

Werkgevers zijn in Nederland verplicht om hun werknemers een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. Dat is soms minder makkelijk dan het lijkt. De fysieke veiligheid hangt namelijk nauw samen met de sociale veiligheid. En dat laatste is vaak een black box voor organisaties. De vertrouwenspersoon kan hierin een belangrijke rol vervullen.

Aspecten van veiligheid

Het thema veiligheid kent zowel een lichamelijke als psychologische kant. De Arbowet stelt de kaders waarbinnen het beleid van bedrijven het welzijn van haar medewerkers dient te waarborgen.

De theorie is wat dit betreft duidelijk. Het in kaart brengen van risico’s, het geven van voorlichting in het kader van preventie, het bieden van goedgekeurd gereedschap, materiaal en beschermingsmiddelen, allemaal plichten die de Wet voorschrijft en waaraan bedrijven gehouden zijn.

Maar hoe zit het dan met het PSA beleid? Naast werkstress, zou dit werknemers moeten beschermen tegen ongewenste omgangsvormen, zoals pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, en agressie en geweld.

In de praktijk

In de praktijk blijkt dit niet goed te lukken. Van elke 6 medewerkers heeft er één dagelijks te maken met ongewenst gedrag. Dat zijn 1,4 miljoen mensen. Tegelijk heeft de helft van de beroepsbevolking geen toegang tot een vertrouwenspersoon om dit binnen het bedrijf aan te kaarten.

“Het resultaat is dat mensen vaak lang met dit probleem worstelen. Gemiddeld tussen de 1 en 4 jaar, waarbij uiteindelijk 25% de organisatie verlaat. Intussen leiden zowel werknemer als uiteindelijk werkgever aan de negatieve effecten. Die variëren van slapeloosheid en productiviteitsverlies tot aan depressieve klachten, burnout, en soms zelfs een Posttraumatische Stressstoornis.”

Wetsvoorstel vertrouwenspersoon

Inmiddels ligt het Wetsvoorstel Vertrouwenspersoon op tafel, dat iedere werknemer het recht op een vertrouwenspersoon moet geven. Of dit toereikend zal zijn is de vraag. Slachtoffers komen vaak niet naar voren vanwege angst of schaamte. Dat is zonde. Voor het welzijn van de werknemer. En voor die van het bedrijf.

Naast de al bestaande wetgeving en maatregelen, zou het goed zijn om het onderwerp van ongewenst gedrag beter bespreekbaar te maken binnen organisaties. Niet alleen het geven van duidelijkheid over wat gewenst en niet gewenst is, maar daarnaast het bieden van concrete handvatten om een gezonde bedrijfscultuur ook daadwerkelijk te realiseren.

Het belang van de vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon kan een sleutelrol vervullen binnen de organisatie waar het aankomt op het signaleren van frictie en het verbeteren van de omgangsvormen. Een vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor werknemers en adviseert tevens – gevraagd en ongevraagd – het management over het voorkomen van ongewenst gedrag binnen de organisatie en het verbeteren van de sociale veiligheid.

Wat kan ik doen?

Ben je benieuwd wat jij kan doen om de veiligheid in jouw organisatie te verbeteren? Wil je meer weten over het belang van de vertrouwenspersoon hierin? Of heb je een andere vraag over sociale veiligheid op de werkvloer? We gaan graag met je in gesprek over jouw situatie en mogelijkheden voor verbetering.