Aanmelden LVV Jaarcongres 2022

De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen organiseert op 21 juni 2022 een landelijk congres. Het programma van het LVV Jaarcongres 2022 is vormgegeven vanuit de doelstelling van de organisatie om haar leden te ondersteunen in de professionalisering van het vakgebied.

Tijdens het congres zal aandacht besteedt worden aan diverse thema’s. Zo zijn er meerdere inspiratierondes waarin aandacht is voor de drempels die mensen ervaren bij het melden van misstanden, het managen van emoties binnen het vertrouwenswerk, het herkennen van persoonlijke drijfveren en het samenwerken met andere functionarissen.

Op het programma staan verder een aantal niet te missen keynote sprekers, waaronder de onlangs aangestelde regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, Mariëtte Hamer.

Programma van het LVV Jaarcongres 2022

Mariëtte HamerDe nationale aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik

Mariëtte Hamer is op 4 april begonnen als regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Ze vertelt over haar rol als regeringscommissaris bij de aanpak van grensoverschrijdend gedrag en de totstandkoming van het nationaal actieplan.

Mirjam DecozActualiteiten wet- en regelgeving seksuele intimidatie

Mirjam Decoz is advocaat met een specialisatie ongewenste omgangsvormen. Aan de hand van een schets van de huidige wet- en regelgeving, toont ze welke hiaten de huidige wet- en regelgeving nog vertoont omtrent ongewenst gedrag. Aan de hand van praktijkvoorbeelden laat ze zien aan welke eisen een klachtenonderzoek moet voldoen, wat de knelpunten hierin zijn, alsmede de aandachtspunten voor de vertrouwenspersoon.

Joriene BeksZo bouw je een open en veilige leer-/ werkomgeving

Joriene Beks begeleidt al bijna 20 jaar organisaties in het ontwikkelen van hun zelflerend vermogen. Ook zet zich al jaren in voor kwetsbare VMBO/MBO jongeren voor wie ze stage plekken verzorgt. Vandaag spreekt ze over het belang van psychologische veiligheid als basisvoorwaarde om met je team beter te presteren.

Volledig programma en aanmelden

Het volledige programma van het Jaarcongres is te vinden op de website van de LVV via deze link. Deelname is op dit moment alleen mogelijk voor LVV-leden. Ben je nog geen lid, maar wil je wel graag bij het congres aanwezig zijn? Meld je dan via deze link aan voor het LVV lidmaatschap.