meer-vrouwelijk-talent-in-de-IT

Meer vrouwelijk talent in de IT

Vrouwen zijn anno 2022 met een aandeel van 18% nog altijd ondervertegenwoordigd in de IT sector. Zowel de overheid als de digitale sector hebben de wens om dit percentage voor 2030 op te schroeven naar 50%. Het is alleen de verwachting dat de doelstelling om meer vrouwelijk talent in de IT te krijgen, dit jaar niet gehaald wordt.

Zeker in de laatste jaren zijn namelijk de verschillen in kansen tussen mannen en vrouwen weer sterk uit elkaar gaan lopen. Zo bedraagt de gender pay gap, het verschil tussen wat mannen en vrouwen gemiddeld verdienen, inmiddels bijna 14%.

Zelfs wanneer je dit corrigeert voor het feit dat er meer vrouwen parttime werken, en daardoor wellicht minder vaak op leidinggevende functies terecht komen, dan is het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen in het bedrijfsleven nog steeds een dikke 7%. Dat is dus voor gelijkwaardig werk. Vrouwen krijgen structureel te weinig betaald. Wat mij betreft een duidelijk punt van aandacht.

Gelijk werk verdient een gelijke beloning

Organisatiecultuur bepalend voor instroom en behoud van talent

Naast het bevorderen van gendergelijkheid door een verbetering van de instroom en beloning van talent, is er een duidelijke noodzaak om te werken aan het behoud van divers talent. Je kan het aandeel vrouwen in de digitale sector niet alleen vergroten door je te richten op een toename van instroom. Terwijl er aan de andere kant veel capabele vrouwen uitstromen. Dat is dweilen met de kraan open.

De organisatiecultuur speelt een belangrijke rol in het aantrekken en behouden van divers talent. “Er niet thuis horen” is een veelgehoorde reden bij vertrek. Vrouwen voelen zich vaak niet thuis in de manier waarop organisaties zichzelf presenteren. Dit begint al bij de vacatureteksten, maar gaat veel verder.

Vrouwen hebben vaak het gevoel er niet bij te horen binnen een heersende cultuur waar er grote verschillen zijn in interesses of het ontbreekt aan werk-prive balans. Maar ook onbewuste vooroordelen of zelfs openlijke discriminatie op basis van geslacht zijn zaken die helaas nog steeds voorkomen. Op deze punten is nog veel te verbeteren.

Taskforce Diversiteit & Inclusie

De Taskforce Diversiteit & Inclusie is een samenwerking tussen branchevereniging NLdigital en het Ministerie van Economische Zaken en Werkgelegenheid. De Taskforce spant zich in om meer vrouwelijk talent in de IT te krijgen. Daarnaast heeft de Taskforce zich voorgenomen om de inspanningen voor het verbeteren van inclusie breder te trekken en zich naast gendergelijkheid te verbreden naar een ruimer begrip van diversiteit.

Meer weten?

Wil jij ook stappen maken om jouw organisatie veiliger en inclusiever te maken? We vinden het leuk om hierover met je in gesprek te gaan.