Wet- en regelgeving

Integriteit & compliance steeds belangrijker

Voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden wordt steeds belangrijker. Zowel vanuit het oogpunt van integriteit als van compliance.

Het Blue Feniks platform stelt werknemers in staat informatie door te geven waarmee werkgevers inzicht krijgen in de omstandigheden op de werkvloer.

Eigen inlog

Krijg een eigen inlog om eenvoudig alle relevante functies te kunnen gebruiken gebruiken.

Communicatie

Het platform biedt de gelegenheid vertrouwelijk via chat te communiceren.

Eigen testen

Maak eigen testen aan of gebruik de testen van Blue Feniks.

Rapportage

Meerdere rapporten om met het management en de ondernemingsraad te kunnen delen.

e

Arbodeskundige

Kijk hoe het Blue Feniks platform kan helpen bij het voldoen aan wet- en regelgeving
c

Preventiemedewerker

Het platform geeft de mogelijkheid om een RI&E in te vullen en gevaarlijke situaties te melden.
e

Ondernemer

Benieuwd naar de inzichten die Blue Feniks kan verschaffen in de compliance van de onderneming op het gebied van veiligheid op het werk?

Wil je weten hoe Blue Feniks jou kan helpen de gezondheid van jouw organisatie te verbeteren?

Arbo wetgeving – klokkenluidersregeling

Wanneer je als bedrijf vijftig of meer werknemers hebt, dien je een procedure op te stellen voor het melden van misstanden, of het vermoeden daarvan. Deze klokkenluidersregeling is verplicht in het kader van preventie van fraude en misbruik van gemeenschappelijke gelden en goederen, of situaties die de gezondheid van medewerkers of andere personen kunnen schaden.

Arbo wetgeving – psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Sinds 1994 vallen pestgedrag en seksuele intimidatie onder de Arbo-wet. Als werkgever heb je een hierin een zorgplicht. Dit houdt in, dat je als werkgever naast inventarisatie en preventie van psychosociale arbeidsbelasting, actief dient op te treden in het beschermen van werknemers tegen seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld.

Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB)

Als een werknemer wordt gepest of gediscrimineerd op grond van zijn godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat, dan wordt hij ook beschermd door de Wet Gelijke Behandeling. Werknemers kunnen in dit geval ook een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens.

Goede support

Wij zijn 24/7 via ons ticketsysteem bereikbaar

Mobiele app

Voor iOS en Android om het makkelijk te maken voor werknemers.

Gebruikersvriendelijk

We bieden uitleg in de app en geven ook trainingen.

Desktop omgeving

Managers kunnen inloggen om belangrijke inzichten te krijgen

APIs

Ons platform biedt de mogelijkheid data met andere software systemen uit te wisselen

Op maat gemaakte opties

Wij bieden bedrijven de optie alleen voor hen interessante modules af te nemen

gedane-melding
Sorry, no posts matched your criteria.